ผลิตภัณฑ์ของเรา

สายพานร่องเรียบ

สายพานรถเกี่ยวร่องเรียบ

สายพานรถเกี่ยว ร่องเรียบ  ใช้กับรถเกี่ยวข้าวไทย สายพานทนต่อน้ำมันและความร้อน ไม่ยืดตัว โค้งงอตัวได้ดี อายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อแรงดึงกระชาก และเสียดสีสูง การส่งกำลังดี
สายพานฟัน

สายพานรถเกี่ยวแบบฟัน

สายพานรถเกี่ยว ร่องเรียบ  ใช้กับรถเกี่ยวข้าวไทย สายพานทนต่อน้ำมันและความร้อน ไม่ยืดตัว โค้งงอตัวได้ดี อายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อแรงดึงกระชาก และเสียดสีสูง การส่งกำลังดี
สายพานแพ

สายพานรถเกี่ยว แบบแพ

สายพานรถเกี่ยว แบบแพ ใช้กับรถเกี่ยวข้าวไทย สายพานทนต่อน้ำมันและความร้อน ไม่ยืดตัว โค้งงอตัวได้ดี อายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อแรงดึงกระชาก และเสียดสีสูง การส่งกำลังดี
สายพานร่องเรียบ HP-800

สายพานรถเกี่ยวคูโบต้าเกรดพรีเมี่ยมร่องเรียบ

สายพานรถเกี่ยว ร่องเรียบเกรดพรีเมี่ยม  ใช้กับรถเกี่ยวคูโบต้า สายพานทนต่อน้ำมันและความร้อน ไม่ยืดตัว โค้งงอตัวได้ดี อายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อแรงดึงกระชาก และเสียดสีสูง การส่งกำลังดี
สายพานฟัน HP-800

สายพานรถเกี่ยวคูโบต้าแบบฟัน

สายพานรถเกี่ยว ฟัน ใช้กับรถเกี่ยวคูโบต้า สายพานทนต่อน้ำมันและความร้อน ไม่ยืดตัว โค้งงอตัวได้ดีกว่าร่องเรียบ อายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อแรงดึงกระชาก และเสียดสีสูง การส่งกำลังดี
สายพานแพ HP-800

สายพานรถเกี่ยว แบบแพคูโบต้า

สายพานรถเกี่ยว แบบแพ ใช้กับรถเกี่ยวคูโบต้า สายพานทนต่อน้ำมันและความร้อน ไม่ยืดตัว โค้งงอตัวได้ดี อายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อแรงดึงกระชาก และเสียดสีสูง การส่งกำลังดี

ข่าวสารและกิจกรรม

สมัครรับจดหมายข่าว

สมัครรับข่าวสารและรับข่าวสารล่าสุดพร้อมข่าวล่าสุดและกิจกรรมน่าสนใจ