1.เงื่อนไขการรับประกันสินค้าสายพานรถเกี่ยวข้าวทั่วไป

1.1 การรับประกันสินค้าจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าไปจนถึง 3 เดือน จะสิ้นสุดการรับประกัน
1.2 การรับประกันสินค้าสายพานที่เปลี่ยนเคลมจะเป็นขนาดไซน์เดิมของสายพานที่เคลม
1.3 การรับประกันสินค้าสายพานที่เปลี่ยนเคลมไปให้ใหม่จะไม่อยู่ในการรับประกัน
1.4 การรับประกันสินค้าจะไม่รับประกันตรงจุดที่ใช้งานผิดหลักการทำงานของสายพาน (ท่อส่งข้าว)

1.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


2.เงื่อนไขการรับประกันสินค้าสายพานรถเกี่ยวคูโบต้า

สายพาน SBX (RCLB), SCX (RCLC), SB (LB), SC (LC)

2.1 การรับประกันสินค้าจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าไปจนถึง 3 เดือน จะสิ้นสุดการรับประกัน
2.2 การรับประกันสินค้าสายพานที่เปลี่ยนเคลมจะเป็นขนาดไซน์เดิมของสายพานที่เคลม
2.3 การรับประกันสินค้าสายพานที่เปลี่ยนเคลมไปให้ใหม่จะไม่อยู่ในการรับประกัน
2.4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า