ประวัติบริษัท

บริษัทโรงงานยางไทยสินอนันต์ (2516) จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2516 ด้วยประสบการณ์ด้านสายพานอันยาวนานกว่า 50ปี เราได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสายพานชั้นนำในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์สายพานที่หลากหลายของเราครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น งานด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และยานยนต์

 

ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่าน บริษัท โรงงานยางไทยสินอนันต์ (2516) จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรและคุณภาพสายพาน เพื่อที่จะผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ และให้การบริการที่เป็นเลิศ บริการที่ประทับใจแก่ลูกค้าของเรา

เพื่อให้ได้สินค้าที่ดี คุณภาพสม่ำเสมอสอดคล้องกับตลาดโลก เราจึงคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการการผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงที่ได้มาตรฐาน และเพื่อให้ได้สินค้าที่ดี เราจึงเชื่อมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้เต็มศักยภาพ เราจัดให้มีการอบรมพนักงาน มีการให้รางวัลแก่พนักงานที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

กำลังการผลิต

15,000,000 เส้น ต่อปี

iso_9001

ใบรับรองคุณภาพ

บริษัท โรงงานยางไทยสินอนันต์ (2516) จำกัด ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015., ISO 14001:2015. ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็น สินค้าคุณภาพสูง ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่ ซึ่งถูกจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า “MITSUBA”

สำหรับลูกค้าของเรา

บริษัท โรงงานยางไทยสินอนันต์ ยึดมั่นในคุณค่าของการรักษาสัญญา ผลิตสินค้าคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ จัดส่งสินค้าตรงตามเวลา และยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดี และเชื่อมั่นสูงสุดว่า ลูกค้าต้องได้รับประโยชน์สูงสุดจากเรา

สำหรับพนักงานของเรา

บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่ทำงานหนักและทุ่มเท และมีการพัฒนาให้พนักงานมีศักยภาพอย่างเต็มที่

สำหรับผู้ถือหุ้นของเรา

บริษัท ที่รับผิดชอบต่อสังคมซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบที่เหมาะสม