เกี่ยวข้าว

ประเพณีลงแขก เกี่ยวข้าว เป็นประเพณีไทยอีกอย่างหนึ่งของชาวนาไทย ซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากในสภาพปัจจุบัน ชาวอีสานส่วนใหญ่ จะเป็นผู้มีน้ำใจไมตรีดังนั้นในการทำกิจการ งานใดๆ ไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะทุกคนต่างมีน้ำใจให้กันและกัน ช่วยงานกันคนละมือละไม้ใช้เวลาไม่นานงานก็สำเร็จลุล่วงไปได้สมปรารถนา

การทำงานแบบนี้ คนอีสานเรียกว่า “ลงแขก” การลงแขกในภาคอีสานก็คือการบอกกล่าวขอแรงบรรดาญาติสนิทมิตรสหาย ให้มาช่วยทำงานนั่นเอง

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นประเพณีที่เจ้าของนาจะบอกเพื่อนบ้านให้รู้ว่าจะเกี่ยวข้าวเมื่อใด และเมื่อถึงวันที่กำหนดเจ้าของนาก็จะต้องปักธงที่ที่นาของตนเพื่อให้เพื่อนบ้านหรือแขกที่รู้จะได้มาช่วยเกี่ยวได้ถูกต้องทั้งนี้เจ้าของนาจะต้องจัดเตรียมอาหาร คาวหวาน สุรา บุหรี่ น้ำดื่ม ไว้รองรับด้วย และในการขณะเกี่ยวข้าวก็จะมีการละเล่นร้องเพลงเกี่ยวข้องระหว่างหนุ่มสาวเป็นที่สนุกสนานและเพลิดเพลินเพื่อคลายความเหน็ดเหนื่อยได้

งานที่จะลงแขกกันนั้นอาจจะเป็นงานส่วนรวมหรืองานส่วนตัวก็ได้ สำหรับงานส่วนตัวนั้นส่วนมากมักจะเป็นงานใหญ่สุดกำลังคนในครอบครัวจะทำได้ หรืออาจจะเป็นงานหนักแต่จำเป็นต้องทำให้เสร็จภายในวันเดียว จึงต้องบอกกล่าวให้ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านมาช่วยเหลือเพื่อให้งานเสร็จสิ้นไปงานที่มักลงแขก เช่น การลงแขกทำนา ซึ่งมีการลงแขกดำนา ลงแขกเกี่ยวข้าว ลงแขกตีข้าวหรือนวดข้าว เป็นต้น

ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่พัฒนาขึ้น ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวจึงหาดูได้ยากขึ้นในปัจจุบัน เพราะชาวนาหลายคนเปลี่ยนมาใช้รถเกี่ยวข้าวในการเก็บเกี่ยว ที่ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน และยังเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม

ซึ่ง #สายพานมิตซูบา ก็ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับวิถีชีวิตของชาวนาไทย ด้วยสายพานคุณภาพดี ทนทานต่อการใช้งาน แรงเสียดสีและสภาพอากาศ ด้วยการผลิตสายพานที่หนาทนทานพิเศษถึง 3 ชั้น เพื่อให้การเก็บเกี่ยวข้าวแต่ละครั้งเป็นไปได้อย่างเต็มที่ที่สุด ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้พี่น้องเกษตรกรมากขึ้น

ถึงแม้ว่าปัจจุบันเกษตรกรและชาวนาไทยจะเลือกใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ภูมิปัญญาในอดีต แต่ด้วยประเพณีอันดีงามที่เราปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานอย่างประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ก็ยังเป็นสิ่งดีๆ ที่ทำให้เราระลึกถึงความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชนอยู่เสมอครับ

Inbox ทักข้อความมา
หรือ  02-4277100 ต่อ 132
Line : @ mitsubabelt
https://www.facebook.com/mitsubabelt
www.mitsubabelts.com
www.สายพานรถเกี่ยว.com