🌾🌾 เคล็ดลับ การเพิ่มผลผลิตข้าวแบบปลอดสารเคมี ลดต้นทุน เสริมกำไร 🌾🌾

การทำนาให้ได้ผลดีนั้น นอกจากจะใช้ความรู้และภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาแล้ว เรายังต้องรู้จักเคล็ดลับการพัฒนาที่นาของเรา ไปจนถึงการเพิ่มผลผลิตเพื่อลดต้นทุนและสร้างกำไรให้เพิ่มมากขึ้น เรียกได้ว่าเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการทำนาอยู่เสมอโดยไม่ย่ำอยู่กับที่ ซึ่งวิธีเพิ่มผลผลิตข้าวนั้นก็มีหลายวิธี แต่เคล็ดลับที่มิตซูบาขอนำมาเสนอในวันนี้ ก็คือการเพิ่มผลผลิตแบบปลอดสารเคมีครับ
เคล็ดลับเพิ่มผลผลิตข้าวแบบปลอดสารเคมี
1. เคล็ดลับการใช้ปอเทืองหรือถั่วพร้า
หลังทำการเก็บเกี่ยวข้าวในนาเรียบร้อยแล้ว ให้เกษตรกรหว่านเมล็ดปอเทืองหรือถั่วพร้าลงไปในนาข้าว โดยที่เรายังไม่ต้องไถกลบตอซังข้าว จากนั้นเมื่อหวานเมล็ดเรียบร้อยจึงทำการไถกลบทั้งเมล็ดและตอซังข้าวไปพร้อมกัน ซึ่งการปลูกพืชตระกูลถั่วทั้งสองประเภทนี้จะช่วยบำรุงดินกลายเป็นปุ๋ยพืชสดและยังย่อยสลายในนาได้เองตามธรรมชาติ ทำให้ดินมีธาตุไนโตเจนมากขึ้น ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยังช่วยเพิ่มผลผลิตในนาข้าวได้
2. เคล็ดลับการตัดใบข้าว
วิธีการตัดใบข้าวในนาหว่านจะช่วยกำจัดวัชพืชและยังช่วยชะลอการเติบโตของวัชพืชไม่ให้เจริญเติบโตทันข้าวของเรา นั่นก็เพราะหลังทำการตัดใบข้าวประมาณ 2-3 วัน ใบข้าวจะแตกหน่อใหม่และจะโตอย่างรวดเร็วจนปกคลุมวัชพืช ทำให้ข้าวในนาของเรามีผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งเคล็ดลับก็คือต้องทำการตัดใบข้าวก่อนที่ข้าวจะตั้งท้อง และจะต้องตัดใบข้าวในระดับที่สูงจากดินหรือน้ำในนาข้าวอย่างน้อย 30 – 35 เซนติเมตรขึ้นไป เพราะหากตัดระดับต่ำมากเกินไปจะทำรวงข้าวแตกใหม่น้อย และที่สำคัญก็คือต้องใช้วิธีตัดใบข้าวในนาที่มีความชุ่มชื้นและมีน้ำเพียงพอเท่านั้นจึงจะได้ผลดี
3. เคล็ดลับการแกล้งข้าว
การแกล้งข้าวหรือเทคนิคเปียกสลับแห้งช่วยเพิ่มผลผลิตได้มาก และยังช่วยลดการสูญเสียปุ๋ยโดยไม่จำเป็น เพราะในขณะที่เราหว่านปุ๋ยในช่วงดินแห้ง ปุ๋ยจะลงไปแทรกซึมตามร่องดินที่แตก และจากนั้นเมื่อเราปล่อยน้ำเข้านา รากของต้นข้าวจะสามารถดูดซึมปุ๋ยที่แทรกซึมลงไปได้โดยตรง นอกจากนี้ช่วงที่ปล่อยให้นาแห้ง ยังทำให้เกิดความร้อนจนแมลงศัตรูพืชอาศัยอย่ไม่ได้และยังป้องกันเชื้อราอีกด้วยครับ

และนี่ก็คือเคล็ดลับการเพิ่มผลผลิตข้าวสำหรับเกษตรกรสายเกษตรอินทรีย์ทุกคน จะเห็นได้ว่าเราไม่จำเป็นต้องเสียค่าปุ๋ยอินทรีย์ราคาแพงก็สามารถเพิ่มผลผลิตในนาข้าวได้แบบปลอดสารเคมี นอกจากนี้เมื่อทำการเพิ่มผลผลิตจนถึงช่วงฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว อย่าลืมเลือกใช้ สายพานรถเกี่ยว มิตซูบา เพื่อให้รถเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวข้าวอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกันด้วยนะครับ

 02-4277100 ต่อ 132
Line : @mitsubabelt (ใส่@ด้วยนะครับ)
https://www.facebook.com/mitsubabelt
www.mitsubabelts.com
www.สายพานรถเกี่ยว.com